Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Grundejerforeningen ”Tornebakken"

Formandsberetning ved generalforsamlingen tirsdag den 12. marts 2013

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 3 bestyrelsesmøder. Mange spørgsmål vender vi endvidere via e-mail.

I beretningen fra sidste generalforsamling fortalte jeg, at vi var i gang med at lave en hjemmeside. Til dette arbejde har vi måttet hente ekstern eksperthjælp og omkostningerne hertil vil fremgå af budgettet. Hjemmesiden er ikke helt færdig, men resultatet kan ses på www.grf-tornebakken.dk. Hjemmesiden er enkelt opbygget, så det er nemt og overskueligt at finde rundt og hente oplysninger. Der er desuden en side til brug for Aktuelt nyt og Opslagstavle, ligesom det er muligt for grundejerne at skrive til bestyrelsen.

I maj måned sendte jeg en e- mail til kommunen og bad om udskiftning af vejskiltet på Leer-Ager, som er blevet ulæseligt på grund af ælde. Kommunen svarede, at Leer-Ager er en privat fællesvej og derfor skal vedligeholdes af grundejerne selv. Dette gælder også vejnavneskilte mv. Det tog så syv måneder at overbevise kommunen om, at Leer-Ager er en kommunal vej ligesom alle øvrige veje i vores udstykning. Det fremgår af et dokument fra 31. oktober 1966, som bestyrelsen ligger inde med.

Den 8. maj 2012 slog vi os sammen med Grundejerforeningen Tollerupgaard om at holde et medlemsarrangement om sikkerhed i hjemmet. Vi fik en aftale med funktionsleder Christian Have fra Nordsjællands Politi samt låsesmed John Heje fra Gilleleje Låseservice, som sammen går ud til foredrag rundt omkring. Det gør de rigtig godt, og de har meget på hjerte. Vi kunne dog godt have ønsket os flere tilhørere.  

Igen i 2012 fik vi renoveret et par fortovsstrækninger - ud for By-Lyngen 34 A og B samt ud for Leer-Ager 1. Samtidig omlagde brolæggerne SF-stenene flere steder i starten af By-Lyngen. Bestyrelsen vil igen i år tage kontakt til Vej og Park afdelingen med henblik på yderligere fortovsrenovering. Vi har også et stort behov for udskiftning af kantsten rundt omkring, da de smuldrer væk.

Vores kasserer har fået pengene hjem for en gammel kontingentrestance, hvor ejendommen er blevet solgt, men desværre er der kommet en ny kontingentrestance. Det årlige kontingent er kun på 100 kr., men med flere rykkere er beløbet nu på 280 kr.  Kontingentet kan vi ikke slippe for at betale, da det indgår i den tinglyste deklaration. Såfremt det skyldige beløb ikke indbetales inden sommerferien, vil bestyrelsen benytte fogedretten for at få pengene hjem.

Det er bestyrelsens indtryk, at der generelt holdes god ro og orden i vores område – dog vil vi bede de unge knallertkørere om at overholde færdselsreglerne – herunder at nedsætte støjen fra knallertkørsel og undlade at bruge vejene som racerbane. Det handler om at respektere hinanden og beboernes ønske om fred og ro. Vi vil opfordre de unges forældre til at hjælpe med hertil.

Anne-Grethe Nielsen

Formand

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk