Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Formandsberetning ved generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2018

 

 

 

Bredbånd/fibernet

Bestyrelsen er så småt begyndt at se på muligheden for at få bredbånd/fibernet til vores udstykning for at få en hurtig internetadgang. Regeringen har i finansloven for 2018 besluttet, at tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer) fremover bliver en permanent ordning gennem den såkaldte BoligJobordning, hvor man kan få skattefradrag for håndværksydelser.

 

Se dette link:

https://www.regeringen.dk/nyheder/boligjobordning-bliver-permanent-med-finansloven-for-2018/

 

I Ugeposten har man på det seneste kunnet følge udviklingen i Ramløse, hvor mange grundejere har ønsket sig og søgt om bredbånd/fibernet. Bestyrelsen lægger derfor op til at spørge grundejerne i udstykningen, om man ønsker tilslutning til bredbånd, men først skal økonomien i det afklares. Vi vender tilbage, når vi ved noget mere.

 

Nabohjælp

Vi blev i 2017 tilsluttet Nabohjælp.dk, og grundejerne blev anmodet om at tilmelde sig på deres hjemmeside. Vi har endvidere i slutningen af året fået opsat skilte ved de 3 indfaldsveje/-stier til udstykningen.

 

Der er imidlertid kun tilmeldt 19 nabohjælpere i udstykningen, hvilket ikke er mange i forhold til antallet af parceller. Så vi vil igen opfordre jer til at gå ind på hjemmesiden og læse om den gode sag. Har I spørgsmål, så ring til bestyrelsen eller til hjemmesiden.

 

Der har rent faktisk været nogle episoder i årets løb, hvor politiet har været hidkaldt, så det er vigtigt, at vi er opmærksomme og passer på hinanden.

 

Efterårsbrev

Bestyrelsen besluttede i efteråret at rundsende et efterårsbrev for at gøre opmærksom på forskellige problemstillinger. Der vil til stadighed være behov for at erindre sig brevets indhold.

 

Nye armaturer til gadelamperne

Efter længere tids venten blev der endelig monteret nye armaturer med LED lys på gadelamperne. Det er et anderledes lys, end det vi har været vant til, men LED er nutidens bedste bud på en fornuftig og økonomisk lyskilde. Mangler der lys, kan man give et tip på kommunens hjemmeside.

 

Vejskilte

Vi har haft behov for udskiftning af flere vejskilte på grund af fejl og ulæselighed. Det ene skilt på Steendysse-Åsen blev udskiftet hele tre gange pga. fejl i stavemåden. Jeg måtte til sidst bede kommunen om at rette navnet i deres vejfortegnelse – men først efter at jeg kom med beviser på den oprindelige stavemåde tilbage i starten af 1970’erne!

 

Der var også problemer med det lille skilt på stikvejen Tornebakken nr. 3-13. Kommunen mente, at vejen var en privat fællesvej! Endnu engang måtte bevismaterialet frem, og så fik vi vores skilt.

 

 

 

 

Fortovsrenovering samt asfaltering

Året 2017 startede positivt efter en samtale med kommunens Teknik og Miljøafdeling i januar måned om fortovsrenovering. Ultimo februar måned gik en medarbejder rundt og opmærkede fortov og kantsten med røde kryds ud fra mine anmeldelser. Det lovede godt, men holdt ikke, for kommunen havde i løbet af året prioriteret andre renoveringer i kommunen.

 

Vi fik alene asfalteret vendepladsen på Leer-Ager og fik samtidig en form for lovning på ny asfalt senere - på resten af Leer-Ager.

 

Vi har også spurgt kommunen til asfaltering af det sidste stykke af By-Lyngen og fået følgende svar:

 

Tidshorisont for færdiggørelse af asfalt ved By-Lyngen ved nr. 53 og 55, har vi pt. Ikke en plan for. Jeg forventer at vi, inden for de kommende år, kan medtage opgaven i sammenhæng med at der skal udføres tilsvarende asfaltarbejder i Blistrup.

 

Det kan jo godt have lange udsigter, men jeg henvender mig hver gang efter årsskiftet for at gøre opmærksom på vores behov for renovering/asfaltering.

 

 

Anne-Grethe Nielsen

Formand

 

 

 

 

www.grf-tornebakken.dk

Brugernavn: grundejer

Password:     tornebakken

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk