Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Grundejerforeningen ”Tornebakken

 

 

 

 

 

Formandsberetning ved generalforsamlingen tirsdag den 14. marts 2017

 

 

 

Mine opgaver i 2016 har for det meste bestået af besvarelse af skemaer fra kommunens ejendomsmæglere, idet mange huse er blevet sat til salg og det har heldigvis også båret frugt for 5 af udstykningens husejere sidste år.

 

Herudover har jeg løbende opgaver med at erindre såvel kommunen som enkelte grundejere om deres forpligtigelse til at beskære beplantning ud mod sti og fortov. Mere herom senere.

 

 

Gadelamper

På kommunens hjemmeside kan vi alle sende et tip om manglende lys i gadelamper, huller i vejene, defekte vejskilte, Bjørneklo osv. For så vidt angår gadebelysningen er opgaven med at sørge for lys i gadelamperne og reparere defekte armaturer i Gribskov Kommune overgået fra Dong Energy til Bravida. Det har tilsyneladende krævet nogen tilvænning, idet vores tip har været længe om at blive effektueret. Den er f.eks. helt gal med udskiftning af ødelagte armaturer og reparation af de gadelamper, hvor armaturet mangler underglasset.

 

Første anmeldelse vedrørende Leer-Ager skete i august 2016 og senere blev Steendysse-Åsen (nordlig ende) anmeldt. Jeg har et par gange kontaktet kommunen for at høre til status, og det ligger meget tungt. Armaturerne er bestilt, men leveringstiden er øjensynlig lang. Kommunen oplyser her til formiddag, at de endnu ikke har fået oplyst en leveringsdato fra det firma, der laver armaturerne, men at Bravida har lavet det forberedende arbejde med udskiftning af komponenter i stålrørene.

 

 

Orientering om vejskilte og fortovsrenovering i 2017

Der er sat nye vejskilte op til Steendysse-Åsen, Nørre-Vangen og Tornebakken. Desværre er der stadig fejl i skiltet til Steendysse-Åsen, så jeg har sendt et nyt tip i sidste uge.

 

Vi fik udført en del reparation af fortove og kantsten i slutningen af 2015. I 2016 fandt kommunen ikke midler til os, men jeg har for nylig tippet dem om tiltrængte reparationer, og allerede i forrige uge gik en arbejdsmand rundt og mærkede af med rød spray. Så får vi se, hvor meget, der bliver lavet.

 

 

Snerydning

Kommunen sørger for snerydning og saltning af By-Lyngen og Tornebakken. De øvrige veje i udstykningen skal vi selv sørge for bliver farbare. I 2016 har vi ikke haft udgifter til snerydning og saltning, men har benyttet det to gange i januar/februar 2017.

 

 

Besked via hjemmesiden

Enkelte grundejere sender forespørgsler via vores hjemmeside, og tak for det, for så får vi kendskab til opgaver, der skal gøres noget ved. Det har f.eks. medført, at Leer-Ager for nylig har fået ny asfaltbelægning på vendepladsen for enden af vejen. Jeg forventer af kommunens svar, at resten af Leer-Ager får ny asfalt til foråret.

 

 

 

Tilgængeligt fortov

Vær opmærksom på, at hele fortovets bredde skal være tilgængeligt for den gående trafik. Grundejerne er forpligtet til at holde al beplantning langs fortovet tilbageskåret til skel. Mange steder ses det, at hækken er plantet i selve skellet, og det medfører hurtigt, at den vokser ud over rabat og fortov. Beskæring og renholdelse gælder også for de grundejere hvis ejendom støder op til en sti – også selvom der måske ikke er adgang fra ejendommen til stien.

 

 

Tornebakkestien

Stien går fra By-Lyngen og op til Kirkevej – i daglig tale skolestien. Efter et par henvendelser til kommunen kom der gang i beskæringen (mod vest), og alt blev skåret ned på nær et par enkelte høje træer.

 

 

Brug ikke fortovet som oplagsplads

Færdsel på fortove og stier skal kunne ske uden gene for den gående trafik. I meget lang tid har der ligget fliser et par steder. De pågældende grundejere vil nu blive kontaktet med besked om fjernelse med en tidsfrist. Efterkommes det ikke, vil sagerne overgå til kommunen, som er vejmyndigheden.

 

 

Parkerede biler på vejene

Vejene må ikke benyttes til fast parkering.

Der har vist sig en tendens til at flere og flere grundejere parkerer deres bil/biler på vejen i stedet for inde på egen grund. Det giver mig anledning til at henvise til gældende Lokalplan 5.6 for denne udstykning, hvor det fremgår, at der skal sikres plads for parkering af mindst 2 biler på hver enkelt ejendom.

 

Hvis man lejer sit hus ud, er det udlejers pligt at oplyse lejer om de regler, der gælder for vores udstykning.

 

 

Hunde er velkomne – men ikke deres efterladenskaber!

Jeg er sikker på, at alle hundeejere i vores udstykning er bekendt med reglerne om opsamling. Alligevel ligger der rigtig mange hunde høm hømmer rundt omkring til stor gene for os alle sammen. Kommer det mon fra udefra kommende hundeejere, der gæster vores udstykning?

 

Jeg ved det ikke – men medbragte hundeposer og en lygte må være uundværligt, når vovsen skal luftes. TAG VENLIGST HENSYN!

 

 

 

Anne-Grethe Nielsen

Formand

 

 

 

 

 

www.grf-tornebakken.dk

Brugernavn: grundejer

Password: tornebakken

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk