Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Grundejerforeningen Tornebakken

 

Budget for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter

Indtægter

 

 

 

 

Kontingenter 114 x 100 kr.

 

 

11.400,00 kr.

Gebyrer og renter

 

 

     0,00 kr.

I alt

 

 

11.400,00 kr.

 

 

 

 

Bankgebyrer

 

600,00 kr.

 

Generalforsamling

 

1.300,00 kr.

 

Møder

 

800,00 kr.

 

Snerydning

 

2.000,00 kr.

 

Hjemmeside

 

1.000,00 kr.

 

Porto og kontorhold

 

900,00 kr.

 

Honorar

 

6.000,00 kr.

 

Diverse

 

     500,00 kr.

 

 

 

13.100 kr.

 

Underskud

 

 

1.700,00 kr.

Balance

 

13.100,00 kr.

13.100,00 kr.

 

 

Såfremt udgiften til snerydning viser sig, at overstige det afsatte beløb, vil overskridelsen blive finansieret af kassebeholdningen.

 

 

 

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Tornebakken.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk