Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Grundejerforeningen Tornebakken

Driftsregnskab og balance for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

 

Indtægter:

 

Kontingenter

11.300,00 kr.

Renteindtægter og gebyr

150,47 kr.

Indtægter i alt

11.450,47 kr.

 

 

Udgifter:

 

Bankgebyr

600,00 kr.

Generalforsamling

1.266,80 kr.

Møder

778,66 kr.

Snerydning

2.187,50 kr.

Etablering af hjemmeside

2.300,00 kr.

Porto og kontorhold

890,60 kr.

Honorar

6.000,00 kr.

Diverse

0,00 kr.

Udgifter i alt

14.023,56 kr.

 

 

Årets underskud

-2.573,09 kr.

 

 

 

 

Aktiver:

 

Kontant

0,00 kr.

Bankindestående

85.825,73 kr.

Aktiver i alt

85.825,73 kr.

 

 

Passiver:

 

Egenkapital primo

88.198,82 kr.

Årets underskud

Forudbetalt kontingent                                                                                          

-2.573,09 kr.

200,00 kr.

Egenkapital ultimo

85.825,73 kr.

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bogføring.

Indtægter og udgifter er behørigt dokumenteret ved bilag.

To grundejere har betalt dobbelt kontingent, hvilket er bogført som forudbetalt kontingent.

Bankbeholdning er i overensstemmelse med pengeinstituttets noteringer, og kassebeholdningen er konstateret tilstede.

Blistrup, den 20. januar 2014

________________                     _______________                         ________________

Christian Bitsch                            Henning Gröntved                         Kirsten B. Ambus

Revisor                                         Revisor                                           Kasserer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk