Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Grundejerforeningen Tornebakken

 

Driftsregnskab og balance for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.

 

Indtægter:

 

Kontingenter

11.300,00 kr.

Gebyrer

24,00 kr.

Indtægter i alt

11.324,00 kr.

 

 

Udgifter:

 

Bankgebyr

600,00 kr.

Generalforsamling

1.203,00 kr.

Møder

733,94 kr.

Snerydning

2.000,00 kr.

Hjemmeside

1.443,00 kr.

Porto og kontorhold

909,90 kr.

Honorar

6.000,00 kr.

Nabohjælp

1.473,00 kr.

Udgifter i alt

14.362,84 kr.

 

 

Årets underskud

3.038,84 kr.

 

 

 

 

Aktiver:

 

Kontant

0,00 kr.

Bankindestående

83.551,11 kr.

Aktiver i alt

83.551,11 kr.

 

 

Passiver:

 

Egenkapital primo

86.114,95 kr.

Årets underskud

Forudbetalt kontingent                                                                                         

-3.038,84 kr.

100,00 kr.

Seri Q Sign skyldig pr. 31.12.2017

375,00 kr.

Egenkapital ultimo

83.551,11 kr.

 

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bogføring.

Indtægter og udgifter er behørigt dokumenteret ved bilag.

En grundejer har betalt ud over det fastsatte kontingent, hvilket er bogført som forudbetalt kontingenter. Der er ubetalt regning i forbindelse med skilteopsætning til nabohjælp.

Der er afholdt udgifter i forbindelse med nabohjælp i henhold til vedtagelse på generalforsamlingen

hvor det blev besluttet, at tilmelde sig ordningen.

Bankbeholdning er i overensstemmelse med pengeinstituttets noteringer, og kassebeholdningen er konstateret tilstede.

 

 

Blistrup, den12.januar 2018

 

 

 

________________                     _______________                         ________________

Christian Bitsch                            Henning Gröntved                         Kirsten B. Ambus             

Revisor                                         Revisor                                           Kasserer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk