Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Grundejerforeningen Tornebakken

 

Driftsregnskab og balance for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.

 

Indtægter:

 

Kontingenter

11.400,00 kr.

Gebyrer

17,00 kr.

Indtægter i alt

11.417,00 kr.

 

 

Udgifter:

 

Bankgebyr

600,00 kr.

Generalforsamling

1.277,25 kr.

Møder

1.197,55 kr.

Snerydning

1.000,00 kr.

Hjemmeside

878,00 kr.

Porto og kontorhold

920,56 kr.

Honorar

6.000,00 kr.

Udgifter i alt

 11.873,36kr.

 

 

Årets underskud

456,36 kr.

 

 

 

 

Aktiver:

 

Kontant

0,00 kr.

Bankindestående

82.919,75 kr.

Aktiver i alt

82.919,75 kr.

 

 

Passiver:

 

Egenkapital primo

83.076,11 kr.

Årets underskud

456,36 kr.

Egenkapital ultimo

Forudbetalt kontingent                                                                                         

82.619,75 kr.

                    300,00 kr.

Passiver i alt

82.919,75 kr.

 

 

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bogføring.

Indtægter og udgifter er behørigt dokumenteret ved bilag.

Tre grundejer har betalt ud over det fastsatte kontingent, hvilket er bogført som forudbetalt kontingenter.

Bankbeholdning er i overensstemmelse med pengeinstituttets noteringer, og kassebeholdningen er konstateret tilstede.

 

 

Blistrup, den   .  januar 2019

 

 

 

________________                     _______________                         ________________

Christian Bitsch                                Henning Gröntved                              Kirsten B. Ambus                                            

Revisor                                          Revisor                                Kasserer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk